petek, 20. december 2013

BAZA 20

BAZA20 je bila glavna baza CK KPS in izvršnega odbora med drugo svetovno vojno v kočevskem Rogu med leti 1942 in 1944. BAZA 20 je ime za bivališče političnega vodstva, ki je bilo zgrajeno v globoki kraški vrtači med Červanovo cesto in koto 711m. Skupno je bilo postavljenih 26 barak. V njih je poleti 1944 živelo 140 oseb. Zaradi izjemnih varnostnih ukrepov ni bila BAZA 20 nikoli odkrita.
BAZA 20 je edini na tako skriven način zgrajen in ohranjen sedež vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi in je pomemben spomenik slovenske državnosti.

pogled na koče v vrtači


razstava v barakiležišča

elektrarnaobmočje bolniščnice Jelendolzaradi teže snega podrta ena izmed barakgrobišče Jelendol

bunker