sobota, 8. oktober 2016

Japonska, panoramske slike


Meiji Shrine Gyoen Tokyo
sfera: https://goo.gl/maps/GLY7MajJrsu

Shibuya Tokyo

Shinjuku Gyoen Tokyo

Sensoji Temple Tokyo

Kokyo Tokyo Imperial Palace Tokyo

Tokyo Skytree
sfera: https://goo.gl/maps/99M8tRB5r8w

Tokyo Water Taxi

Odaiba Tokyo

Manzamo Okinawa

Gunkanjima Nagasaki

Gunkanjima Nagasaki

Gunkanjima Nagasaki

Gunkanjima Nagasaki

Gunkanjima Nagasaki

Gunkanjima Nagasaki

Inasa-yama Nagasaki

Aioi Bridge Hiroshima
sfera: https://goo.gl/maps/ZSU1ebUvPfD2

A-dome Hiroshima

Fushimi Inari Shrine Kyoto

Arashiyama Kyoto

Ashinoko Hakone

1 komentar: